UV چیست؟

فرابنفش یا به اختصار UV، موجی است در گستره امواج الکترومغناطیسی با طول موجی کوتاه‌تر از نور مرئی، ولی بلندتر از پرتو ایکس. که انرژی آن کمتراز پرتو ایکس، ولی بیشتراز نور مرئی است. خورشید ساطع‌کننده پرتو فرابنفش در سه باند UVA, UVB و UVC به مقدار فراوان است ولی به سبب ویژگی جذب UV […]

عینک پلاریزه چیست؟

عدسی های پلاریزه (قطبیده) عدسی هایی هستند که اجازه عبور نور در زوایایی خاص را نمیدهند. نور خورشید می تواند از سطوحی مانند آب، جاده، کاپوت و یا تصویر داشبرد روی شیشه جلوی یک خودرو به سمت چشم منعکس شود. این بازتاب ها می تواند دید یک راننده را کور کند و باعث تصادف شود […]