عینک پلاریزه چیست؟

عدسی های پلاریزه (قطبیده) عدسی هایی هستند که اجازه عبور نور در زوایایی خاص را نمیدهند. نور خورشید می تواند از سطوحی مانند آب، جاده، کاپوت و یا تصویر داشبرد روی شیشه جلوی یک خودرو به سمت چشم منعکس شود. این بازتاب ها می تواند دید یک راننده را کور کند و باعث تصادف شود […]