راهنمای انتخاب عینک

انتخاب سایز: بهترین راه برای انتخاب سایز عینک هنگام خرید اینترنتی آشنایی با اندازه های نوشته شده روی دسته عینک است. بسیاری از فروشگاه های اینترنتی این اندازه ها را در جدول مشخصات عینک وارد میکنند.

راهنمای انتخاب سایز لباس

برای به دست آوردن سایز لباس خود برای برند های مختلف، قسمت های مختلف بدن خود رو طبق تصاویر زیر اندازه گیری کنید.         سپس با وارد کردن تصاویر در سایت sizecharter.com سایز خود را مشاهده کنید. میتوانید با استفاده از ویدئوی زیر مراحل انجام کار در سایت را ببینید.