UV چیست؟

فرابنفش یا به اختصار UV، موجی است در گستره امواج الکترومغناطیسی با طول موجی کوتاه‌تر از نور مرئی، ولی بلندتر از پرتو ایکس. که انرژی آن کمتراز پرتو ایکس، ولی بیشتراز نور مرئی است. خورشید ساطع‌کننده پرتو فرابنفش در سه باند UVA, UVB و UVC به مقدار فراوان است ولی به سبب ویژگی جذب UV … Continue reading UV چیست؟