عینک پلاریزه

عدسی های پلاریزه (قطبیده) عدسی هایی هستند که اجازه عبور نور در زوایایی خاص را نمیدهند.

نور خورشید می تواند از سطوحی مانند آب، جاده، کاپوت و یا تصویر داشبرد روی شیشه جلوی یک خودرو به سمت چشم منعکس شود. این بازتاب ها می تواند دید یک راننده را کور کند و باعث تصادف شود و یا برای یک ماهیگیر روی سطح آب و یک کوهنورد یا اسکی باز در برف مشکل ایجاد کنند. عدسی های پلاریزه یا قطبیده برای این افراد بسیار مناسب و کارآمد است.

لنزهای پلاریزه معایبی هم دارند. هنگام تماشای بعضی صفحه های نمایش، ممکن است به نظرتان برسد که صفحه نمایش در زوایای خاصی دیده نمی شود. پس استفاده از عدسی های پلاریزه برای خلبانان خطوط هوایی و یا حرفه هایی که متکی بر LCD یا صفحه نمایش لمسی هستند توصیه نمیشود. عکاسان هم ممکن است نتوانند از میان لنز دوربین زوایای خاصی را خوب ببینند. همچنین این لنز ها ممکن است باعث تنبلی چشم در دراز مدت برای بعضی افراد شوند.

پس انتخاب پلاریزه بودن یا نبودن عینک بستگی به شرایط استفاده دارد و اینگونه نیست که مانند خاصیت جذب uv از ویژگی های ضروری عینک باشد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *