راهنمای انتخاب عینک

انتخاب سایز

بهترین راه برای انتخاب سایز عینک هنگام خرید اینترنتی آشنایی با اندازه های نوشته شده روی دسته عینک است. بسیاری از فروشگاه های اینترنتی این اندازه ها را در جدول مشخصات عینک وارد میکنند.

این ابعاد که در ادامه آنها را توضیح میدهیم در تصاویر زیر مشخص شده اند.

راهنمای انتخاب سایز عینک

راهنمای انتخاب سایز عینک

راهنمای انتخاب سایز عینک

عرض عدسی: یک عدد دو رقمی که مقدار آن بین ۴۰ تا ۶۲ میلیمتر است و اندازه عریضترین قسمت عدسی را بیان میکند.

عرض پل: یک عدد دو رقمی دیگر که مقدار آن بین ۱۴ تا ۲۴ میلیمتر است که فاکتوری تاثیرگذار در انتخاب فریم میباشد. اندازه پل، فاصله بین دو عدسی است.

طول دسته: یک عدد سه‌ رقمی که مقدار آن بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیمتر است که طول دسته با در نظر گرفتن خم را بیان میکند. اگر شما معمولا مشکلی با طول کوتاه دسته عینک دارید، فریم هایی با طول دسته بین ۱۴۵ تا ۱۵۰ میلیمتر انتخاب کنید.

عرض فریم:

راهنمای انتخاب عینک - عرض فریم

عرض فریم معمولا مهم ترین فاکتور برای انتخاب یک عینک مناسب است. چشمان شما بهتر است از لحاظ عرضی در وسط عدسی قرار بگیرد. فریمی که خیلی عریض باشد باعث می شود چشمان شما نزدیک به هم به نظر برسند. این درحالی است که فریم با عرض کم، عرض صورت شما را بیشتر نشان می دهند.

نکته :
اختلاف تا ۲ الی ۳ میلی متر در عرض فریم نیز مناسب هست.

راهنمای انتخاب عینک - عرض فریم

استانداردهای مهم در ساخت عینک

هنگام انتخاب عینک باید به ویژگی های عدسی عینک توجه خاصی کرد و از استاندارد بودن عدسی اطمینان داشت بخاطر اینکه یک عدسی غیر استاندارد به چشمان شما صدمه میزند.

برای آشنایی با برخی از ویژگی های عدسی ها میتوانید مطالب زیر را مطالعه کنید.

UV چیست؟

عینک پلاریزه چیست؟

tr90 چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *