برای به دست آوردن سایز لباس خود برای برند های مختلف، قسمت های مختلف بدن خود رو طبق تصاویر زیر اندازه گیری کنید.

       

سپس با وارد کردن تصاویر در سایت sizecharter.com سایز خود را مشاهده کنید.

میتوانید با استفاده از ویدئوی زیر مراحل انجام کار در سایت را ببینید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *